Ostatní – např. Rozbor snů formou koučinku

Nejlepší věci se nedají sdělit, druhé nejlepší nejsou pochopeny“ Joseph Campbell

Zdají se Vám sny? Chcete svému snu porozumět? Koučink a sny, jde to dohromady?

Sny k nám promlouvají jazykem symbolů. Význam symbolů znáte jenom Vy. Je to vaše podvědomí, které má se symbolem spojen ten který zážitek.

Při rozboru snů vedu klienty koučovacími otázkami a dalšími intervencemi k tomu, aby si byli schopni najít význam snu, který je pro ně v dané době aktuální.

Sny k nám promlouvají vždy ve správný čas. V kontextu toho, co se v našem životě odehrává, přicházejí sny.

Sny jsou poselstvím poselství naší duše, která chce, abychom její hlásek zaslechli.