Koučink

„Život je jako jízda na kole. Není možné udržet rovnováhu a stát na místě.“ Linda Brakeall

Co je koučink?

Koučink je ideální metoda pro ty, kteří chtějí žít naplno, řídit svůj život a dělat věci, co je baví. Vede k výsledkům ale i k radosti a uvolněnosti. Je to cesta s podporou. Vydávají se na ní kouč i koučovaný společně a kouč ručí za to, aby nezabloudili.

K čemu mi to bude?

Koučink pomáhá například výborně v situacích, kdy přicházejí změny, když si lidé potřebují srovnat hodnoty a dobře se rozhodnout, k odstraňování vnitřních bloků, k posílení důvěry v to, že dokážu po čem toužím, ke zvýšení výkonnosti, k řešení problémů a konfliktů ale i například k rozšíření schopnosti si život umět prožít a užít.

Koučink je nejen účinným nástrojem pro řešení mnohých životních situací, ale často vede i k transformaci způsobu myšlení a prožívání.

Nabízím koučink profesní (pracovní záležitosti), life koučik (k řešení prakticky čehokoli s čím jsme v životě konfrontováni), manažerský (pro manažery s jejich tématy), kariérní (k ujasnění si svého kariérního směřování), výkonnostní (pro profese orientované na výkon např. obchodníky) a to jak individuálně (pro jednotlivce z firemního či nefiremního prostředí) tak skupinově – pro pracovní týmy či skupiny.

Proč si vybrat právě mě?

Můj styl koučování je obohacený prvky z Gestalt terapie. Tato metoda (Gestalt koučink) mým klientům pomáhá velmi rychle dojít k podstatě problémů a k rychlému nalezení dobrých řešení. Koučink obohacený Gestalt přístupem může obsahovat i různá cvičení a experimenty, práci s emocemi a zaměření pozornosti k reakcím těla. Mám zkušenost, že Gestalt koučink již ocenila i řada velmi racionálních manažerů, kteří úvodu práce neplánovali vybočit z jejich zaběhaných logických struktur a způsobů uvažování. Gestalt koučování tak rozšiřuje možnosti různých pohledů na svět a směřuje k celostnímu pohledu na klienta a jeho zakázku.

V oblasti koučování se stále odborně rozvíjím a vzdělávám a pravidelně navštěvuji supervizní setkání.

Mými klienty jsou lidé různí – z business prostředí, podnikatelé, lidé z pomáhajících profesí i z dalších jiných sfér.