Tomáš Kobrle Higginson

Radka mi byla vynikajícím koučem. Během několika sezení mi umožnila více pochopit sama sebe, pomohla mi nastavit si směr, naučila mě objektivně si vyhodnocovat situace a najít rychlé řešení. Uvědomění si sama sebe, pochopení a vyhodnocení podstaty situace nejen logickou úvahou, ale i v závislosti na vnitřních pocitech (což metoda Gestalt podporuje a rozvíjí), je důležité a tato schopnost by měla být součástí každého z nás. Kdybych tuto schopnost měl rozvíjet vlastní pílí, byla by to velmi dlouhá cesta s nejistým výsledkem. Dobrý kouč je schopen tuto cestu výrazně urychlit. Radka byla schopna se mnou najít společnou vlnu souznění a velmi dobře mě během našich sezení vedla. Díky svým zkušenostem a schopnostem byla od začátku vysokou zárukou mého úspěchu. Věděl jsem, že jsem se rozhodl správně pod jejím vedením sezení absolvovat. Přeji všem, aby se jim podařilo to, co mně. Radko, díky.