Magda Vyletová

S Radkou jsem absolvovala 5 koučovacích hodin. Koučink s Radkou byl pro mě velmi obohacující hned v několika rovinách.

Jednak jsem měla možnost pozorovat ji při práci kouče, vidět řemeslo Gestalt koučinku v praxi a zároveň jsem sama sledovala, jak se Radce daří podporovat mě na cestě ke zvýšení pracovní motivace, k nalezení vlastního profesního směru i zvýšení sebevědomí v pracovní oblasti, ve které se pohybuji.

U Radky nejvíce oceňuji, jak dokáže pracovat se zvýšením sebeuvědomění koučovaného, posílením důvěry ve vlastní schopnosti a zprostředkovat kontakt s aktuální potřebou koučovaného nejen v kognitivní, ale i v prožitkové a emoční rovině. Výsledkem v mém případě bylo uvolnění negativní energie a hledání zdrojů pozitivní energie a jejího nasměrování do budoucna. I po 2 měsících od absolvování koučinku jsou jeho výsledky stále platné. Nejen na papíře, ale i v mém vlastním prožívání, což považuji za skutečný úspěch koučinku. Za to Radce moc děkuji.