Lenka Kubáčová

S Radkou jsem absolvovala celkem 6 koučovacích sezení. Plně mi vyhovoval styl vedení. Metoda Gestalt je podle mého názoru plně přijatelná pro široký okruh koučovaných, je nenásilná a přitom efektivní. Přináší rychlé uvědomění si podstaty problému a cestu k řešení. Největším přínosem pro mě bylo pojmenování si klíčových bodů, práce s nimi a rychlá cesta k cíli.