David K.

Myslím, že jsem od podstaty celkem nedůvěřivý typ člověka, který však, pokud se pro něco rozhodne, přesně ví, co od dané spolupráce či služeb očekává. Oslovil jsem proto před započetím kurzu osobního rozvoje tři kouče, se kterými jsem se osobně setkal. Radka mi byla podvědomě nejblíže. Cítil jsem její osobní zájem se mnou pracovat, empatii a způsob práce, který byl nejblíže mým představám. Během pár setkání si Radka získala moji důvěru zcela a hodiny se pro mě staly velkou příležitostí posunout se ve svém myšlení, životě a hlavně si uvědomit podstatu věcí. Díky Radce jsem uskutečnil ve svém životě rozhodnutí, která mají vliv na můj současný život a jsou ku jeho prospěchu. Snažím se výsledky naší spolupráce udržet v hlavě a využívat je. Během krátké doby, kdy jsem s Radkou spolupracoval, jsem zjednodušeně řečeno „dospěl“. Co je nejdůležitější, je skutečnost, že pokud bych se v i budoucnu rozhodl využít služeb osobního kouče, obrátil bych se na Radku s čistým svědomím a důvěrou opět!